Hoạt động ISO - SHTT - SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CÀ MAU

ISO Điện tử tỉnh
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CÀ MAU

Publicador de contidos

« Atrás

Hoạt động ISO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ISO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

STT Đơn vị Phân tích bối cảnh Chính sách chất lượng Mục tiêu chất lượng Quản lý rủi ro Kiểm soát văn bản Kiểm soát SKPH Đánh giá nội bộ Xem xét lãnh đạo
1 Sở Thông tin và Truyền thông
2 Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
3 Sở Nội vụ BRVT
4 Ban Dân Tộc BRVT
5 Sở Giao thông Vận tải BRVT
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
7 Sở Y Tế BRVT
8 Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
9 Sở Tư pháp BRVT
10 Sở Ngoại vụ BRVT
11 Sở Công Thương BRVT
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Xây dựng BRVT
15 Sở Tài chính BRVT
16 Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
17 Sở Du Lịch
18 Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
19 Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
Tổng